MENU

Implants

Des dels inicis de la civilització els homes i dones han tingut sempre el desig d’oferir davant els seus semblants una aparença de joventut i bellesa que només unes dents maques i sanes poden donar.

Si totes les ciències de la salut han anat millorant amb el pas del temps, l’Odontologia i amb ella la Pròtesi Dental no s’ha quedat enrere i avui dia ofereix la possibilitat de recuperar aquest somriure perdut amb un procediment predictible, estable, còmode i estètic per donar satisfacció a qui recorre a ell.

La utilització d’implants per substituir les peces que s’han perdut a la boca és l’assoliment més important que ha tingut l’Odontologia aquests lustres.

Preguntes freqüents

Què són els implants?

Els implants són unes fixacions que es col loquen en els ossos maxilars amb la finalitat de donar suport estable i durador a les peces dentals absents, i amb això reconstruir les arcades dentals, tornant-los les seves funcions estètiques, fonètiques i masticatòries amb les quals el pacient trobarà plenament el grau de confort personal i social que havia perdut.

Quins són els seus avantatges?

Si vostè coneix alguna persona que no tingui cap dent i hagi de fer servir paladars de treure i posar,  pregunti-li que opina d’ells i que els contestaria si li digués que mitjançant els implants no s’els hauria de treure  de mai més, romanent fixos com les dents propies. Això sí que és un exemple de qualitat de vida.

El mateix pregunti vostè per les que porten una d’aquestes dentadures de treure i posar en les que a més es veuen els ganxos de subjecció.

D’altra banda, una extraordinària avantatge per a aquelles persones a qui només els falta alguna dent, i la seva substitució no porta a haver de rebaixar les dent dels costats per posar unes fundes, ja que la funda s’ancora en el mateix implant. Si les dents extretes no es reposen a temps, les arcades dentals comencen un període de degradació, més avançat quant més temps va passant, que dificulta enormement la seva rehabilitació.

Com es posen?

Mitjançant una petita cirurgia d’alta precisió amb anestèsia local, en un curt període de temps, que costa molt menys que extreure un queixal del judici.

Per a un millor confort del pacient, i si així ho desitja, es pot efectuar aquesta intervenció amb una sedació analgèsica efectuada sota el control d’un metge anestesista.

On es col·loquen?

El llit del implant és la massa òssia dels maxilars. Es comprèn que com més quantitat d’os hi hagi més senzilla serà aquesta intervenció. A la manca d’os, en un punt determinat que necessitem imperiosament, hi ha tècniques per a la seva regeneració encara que el període de osteointegració s’allarga i amb això la col.locació de les dents. És important posar l’implant en el lloc on es trobava l’arrel perduda, encara que de vegades és impossible.

En les dues circumstàncies és taxativament obligatori fer en l’estudi del cas un escàner dels maxilars que ens orientarà sobre la mida de l’os, la seva orientació i qualitat, i així sabrem el lloc idoni on i com efectuar la implantació.

Fa mal la intervenció?

En absolut i si s’efectua amb sedació, que no és imprescindible, el pacient ni sencera.

El postoperatori tampoc és dolorós, aplicant-se bosses de gel una estona a la consulta i una cobertura d’antibiòtics i antiinflamatoris.

Es pot col locar implants a tothom?

En principi, es poden col locar implants a tot el món des que es deixa de créixer, més o menys als 20 anys (hi ha tècniques per saber-ho), fins a una edat avançada com poden ser 80 anys o més enllà, sempre que comptin amb una salut adequada.

Quines precaucions s’han de prendre després?

Una vegada efectuada la intervenció i fins a la col.locació de les dents, les precaucions postoperatòries que dicta l’odontòleg en cada cas.

Una vegada col locats les dents, els tractaments normals d’higiene i profilaxi que s’han d’efectuar normalment en una boca natural al costat de les visites, també normals, de manteniment.

Quant duren els implants?

El pronòstic d’èxit és superior a les pròtesis fixes convencionals.