MENU

Deixar de roncar

L'apnea del son és un trastorn respiratori greu que afecta al 4% de la població. Els pacients amb apnea sense tractament tenen índexs de mortalitat augmentats, són 4 vegades més propensos a patir accidents laborals i de tràfic i la seva qualitat de vida es redueix substancialment.
download antivirus software
adobe creative suite download
adobe creative suite 6

Orthoapnea® és un revolucionària pròtesi intraoral que constitueix l'alternativa més còmoda, fàcil i eficaç per al tractament del ronc i de l'apnea del son. Les fèrules intraorals modifiquen la posició de la mandíbula, de la llengua i de les estructures garantint que la via respiratòria quedi lliure evitant que s'obstrueixi el pas de l'aire durant el son.

zp8497586rq
zp8497586rq
zp8497586rq