MENU

Odontopediatria

Mantenidor d’espai

 

Tractament que es realitza en aquells casos que hi ha una pèrdua prematura d’una dent temporal i evitar així possibles moviments dentals que modifiquin l’oclusió.  En aquests casos es recomana utilitzar un mantenidor d’espai que és un dispositiu passiu que, imitant la dimensió de la dent perduda, impedeix la migració de la dent adjacent.

Tipus d’aparells:

-Fixos: Espai d’una peça dentaria. Després d’una avaluació podem suggerir l’ús d’un dispositiu fix, després serà retirat quan aparegui la dent adulta.

-Removibles: És possible que es necessiti aquest tipus d’aparell en el cas de  la pèrdua de més de dues dents. De vegades es pot incloure dintre del dispositiu removible per a retornar-li la funció masticatòria.

 

zp8497586rq
zp8497586rq