MENU

Odontologia conservadora

Reconstruccions de dents trencades

Hi ha casos de fractures en els que no fa falta una corona o una carilla de porcelana i  s’arreglen reconstruint  les dents.

Cas 1

Cas 2

zp8497586rq
zp8497586rq