MENU

Odontologia conservadora

Incrustacions de porcellana

Quan la  dent está molt  destruida i és imposible arreglarla amb una obturació, es pot confeccionar una incrustació de porcellana que és una obturació feta al laboratori en un model que previament hem pres del pacient. Aquesta  incrustació s’adhereix a la dent amb un ciment, igual que una funda de porcellana.