MENU

Estètica i pròtesis dental

Blanquejament dental amb làser

Consisteix en aclarir les dents amb un gel que s’aplica a la seva  superfície i s’activa amb el làser. Posteriorment el pacient aplica el taractament a casa amb un gel de menys concentració, així els resultats duren més.