MENU

Endodoncia

Re-endodòncia

La re-endodòncia és el procediment pel qual es torna a realitzar el tractament de conductes en una dent quan el tractament  inicial no ha donat el resultat esperat.

Abans de realitzar la re-endodòncia, el endodoncista comprovarà que la dent pugui tornar a reconstruir-se, el periodonto estigui sa i es pugui accedir als conductes radiculars sense recórrer a la cirurgia.