MENU

Termes legals

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l 'informem que les seves dades reflectides a aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de l'empresa mercantil Antonio de Udaeta Climent, CIF 35082132-W, d'ara en endevant CLÍNICA DENTAL DE UDAETA. La finalitat d'aquest fitxer és gestionar el servei demanat.

L'usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.clinicadentaldeudaeta.com i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a CLÍNICA DENTAL DE UDAETA, de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, és l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a CLÍNICA DENTAL DE UDAETA oa tercers.

CLÍNICA DENTAL DE UDAETA no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il lícit de la informació apareguda a les pàgines d'Internet de CLÍNICA DENTAL DE UDAETA

Amb els límits establerts en la llei, CLÍNICA DENTAL DE UDAETA no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d'Internet. Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de CLÍNICA DENTAL DE UDAETA estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, ja que es tracta d 'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.
Les pàgines d'Internet de CLÍNICA DENTAL DE UDAETA poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de CLÍNICA DENTAL DE UDAETA o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de CLÍNICA DENTAL DE UDAETA

Així mateix, per accedir als serveis que CLÍNICA DENTAL DE UDAETA ofereix a través del website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix la LOPD 15/1999, de 13 de desembre, l'informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de CLÍNICA DENTAL DE UDAETA, amb la finalitat de poder prestar i oferir els nostres serveis. Així mateix, l'informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, al c/ Provença 253 Entlo. B, 08008 de BARCELONA, o bé, enviar un correu electrònic a info@clinicadeudaeta.com.

Així mateix, la seva acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del seu consentiment exprés perquè CLÍNICA DENTAL DE UDAETA pugui remetre comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. En el cas de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a CLÍNICA DENTAL DE UDAETA, a l'adreça anteriorment indicada o al correu electrònic info@clinicadeudaeta.com, manifestant la seva voluntat.

Propietat intel·lectual

Els continguts subministrats per CLÍNICA DENTAL DE UDAETA estan subjectes als drets de propietat intel lectual i industrial i són titularitat exclusiva de CLÍNICA DENTAL DE UDAETA o de les persones físiques o jurídiques que s'informi. Mitjançant l'adquisició d'un producte o servei, CLÍNICA DENTAL DE UDAETA no confereix a l'adquirent cap dret d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquest, reservant CLÍNICA DENTAL DE UDAETA tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel lectual s'estén, a més del contingut inclòs en CLÍNICA DENTAL DE UDAETA, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

CLÍNICA DENTAL DE UDAETA ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s'han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, CLÍNICA DENTAL DE UDAETA no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no ha de confiar en ella com si ho fos. CLÍNICA DENTAL DE UDAETA declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda en les pàgines d'aquesta web.

CLÍNICA DENTAL DE UDAETA es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d'ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui portar a terme l'usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas CLÍNICA DENTAL DE UDAETA, les seves sucursals i / o centres de treball, els seus directors i / o empleats i, en general, el personal autoritzat seran responsables de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directament o indirectament, de l'ús i / o difusió de la web o de la Informació adquirida o accedida per oa través d'aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d'interrupcions en el servei o transmissió o d'errors en la línia en l'ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint amb caràcter general legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

CLÍNICA DENTAL DE UDAETA no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat ia risc i ventura exclusiva de l'usuari. CLÍNICA DENTAL DE UDAETA no recomana ni garanteix cap de la / es Informació / ons obtinguda / es per oa través d'un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la Informació obtinguda a través de ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o usar malament un vincle, tant al connectar a la web de CLÍNICA DENTAL DE UDAETA com a l'accedir a la informació d'altres webs des de la mateixa.

En algunes ocasions, aquesta web utilitza "Cookies", és a dir, petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que l'usuari va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides i 4) Altres circumstàncies anàlogues. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant això, CLÍNICA DENTAL DE UDAETA no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

Propietat industrial i intel lectual

Aquesta web és propietat de CLÍNICA DENTAL DE UDAETA Els drets de Propietat Intel lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesa web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i / o dominada de CLÍNICA DENTAL DE UDAETA, són propietat exclusiva d 'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i / o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per CLÍNICA DENTAL DE UDAETA, per les seves societats filials i / o dominades o per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i / o comunitari.

Els drets de propietat intel lectual i marxes de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de CLÍNICA DENTAL DE UDAETA l'ús que l'usuari pugui dur a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de CLÍNICA DENTAL DE UDAETA

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre.

Protecció de dades

De conformitat amb els principis de qualitat exigits per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades (LOPD), de forma confidencial i amb les mesures de seguretat exigides pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, CLÍNICA DENTAL DE UDAETA informa als usuaris que les dades de caràcter personal que es facilitin mitjançan el formulari o email quedaran registrats en un fitxer Gestió clients degudament declarat i inscrit en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat de prestar els seus serveis, gestions administratives administratives i l'enviament d'informació comercial.

L'usuari podrà revocar el consentiment prestat, sense que tingui efectes retroactius, i exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se mitjançant carta adjuntant el seu DNI o un altre document identificatiu a CLÍNICA DENTAL DE UDAETA al C/provença 253 ent.1B 08008 Barcelona.